Wat is het Partnership?

Het Partnership Stop met Roken is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezig houden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg. Zowel qua uitvoering als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het Partnership Stop met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken. De focus ligt met name op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Zorgstandaard

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken het initiatief genomen om een Zorgstandaard te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Kwaliteitsregister

Hier vindt u informatie over het  Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Het register maakt inzichtelijk welke professionals intensieve, bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieden en waarborgt de kwaliteit daarvan. Het register is niet van toepassing op de advisering en korte motivering van patiënten, zoals die bijvoorbeeld bij huisartsen onderdeel uitmaakt van hun reguliere zorg.

Richtlijn

Eind 2004 is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving gepubliceerd en in 2009 en 2016 zijn actualisaties verschenen. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van het Partnership Stop met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector.

Nieuwsberichten

 • Verslag lanceringsbijeenkomst geactualiseerde richtlijn tabaksverslaving

    Donderdag 1 december 2016 vond in de Domus Medica te Utrecht de lanceringsbijeenkomst plaats voor de vernieuwde richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Tijdens deze bijeenkomst werd de herziene richtlijn toegelicht en werden inspirerende voorbeelden gegeven van toepassing van de richtlijn in de praktijk. Niels Chavannes, voorzitter van het Partnership Stop

  Lees verder

 • Hoogste tijd voor een richtlijn update! Column Niels Chavannes

  Op 1 december wordt er in de Domus Medica van 14-17.30hr de lanceringsbijeenkomst van de nieuwe richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ georganiseerd, waarin het KNMG, NHG, Trimbos en Partnership Stoppen met Roken gezamenlijk zijn opgetrokken. Deze samenwerking heeft natuurlijk aardig wat voeten in de aarde gehad, maar het was denk ik wel

  Lees verder

 • logo_rvgdef

  Nederland gaat op weg naar een rookvrije generatie

  Drie gezondheidsfondsen, Hartstichting, KWF en Longfonds, zijn op 2 november 2015 een campagne gestart voor een rookvrije generatie. Kinderen die vanaf 2017 worden geboren, moeten in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Burgers, professionals en politiek kunnen hun steentje bijdragen met onder meer goed

  Lees verder

 • KNMG gaat bijdrage leveren aan tot stand koming effectief tabaksontmoedigingsbeleid.

  Op 26 mei heeft de KNMG in een antwoord op de brief van 7 april 2015 laten weten dat de KNMG voornemens is de komende jaren een duidelijke positie in te nemen ten aanzien van tabaksontmoediging en tevens een actieve bijdrage te willen leveren aan de tot stand koming van effectief tabaksontmoedigingsbeleid.