Partnership Stop met Roken

Wat is het Partnership?

Het Partnership Stop met Roken is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezig houden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg. Zowel qua uitvoering als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het Partnership Stop met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken. De focus ligt met name op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Zorgstandaard

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken het initiatief genomen om een Zorgstandaard te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Kwaliteitsregister

Hier vindt u informatie over het  Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Het register maakt inzichtelijk welke professionals intensieve, bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieden en waarborgt de kwaliteit daarvan. Het register is niet van toepassing op de advisering en korte motivering van patiĆ«nten, zoals die bijvoorbeeld bij huisartsen onderdeel uitmaakt van hun reguliere zorg.

Richtlijn

Eind 2004 is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving gepubliceerd en in 2009 en 2016 zijn actualisaties verschenen. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van het Partnership Stop met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector.