Doel en doelgroepen

Waarom een Kwaliteitsregister Stoppen met Roken?

Stoppen met roken is een complex proces. De behandeling van tabaksverslaving vraagt een specifieke aanpak. Er zijn heel veel methoden en aanbieders van stoppen-met-rokenondersteuning op de markt, die verschillen in bewezen effectiviteit. Voor effectieve zorg bij stoppen met roken dient een werkzame interventie te worden toegepast. Deze werkzame interventie kan bestaan uit intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding, zoals persoonlijke begeleiding, telefonische coaching of een groepstraining. De uitvoering van deze interventies vraagt specifieke kennis en vaardigheden van een begeleider. Verder zijn er ook werkzame interventies waarbij geen sprake is van direct contact met een professional, zoals een stopbrochure of ondersteuning bij stoppen met roken via internet.

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken maakt het mogelijk onderscheid te maken in zorg waarvan is aangetoond dat deze effectief is en zorg waarvan dat niet bekend is of bekend is dat deze niet effectief is. Daarnaast waarborgt het kwaliteitsregister de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding en maakt inzichtelijk welke gekwalificeerde professionals intensieve, bewezen effectieve, begeleiding aanbieden.

Doelgroepen Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

  • Professionals die bekwaam zijn in het geven van intensieve begeleiding bij stoppen met roken kunnen zich op individuele basis registreren in het kwaliteitsregister. Zij ontvangen hiervoor een certificaat als bewijs van inschrijving. Professionals kunnen het register ook gebruiken om een collega te zoeken om naar door te verwijzen voor stoppen-met-rokenbegeleiding.
  • PatiĆ«nten kunnen in het kwaliteitsregister controleren of de professional die ze begeleidt bij stoppen met roken daadwerkelijk gekwalificeerd is.
  • Zorgverzekeraars kunnen het kwaliteitsregister hanteren als instrument voor het inkopen van stoppen-met-rokenzorg.