Partners

In het Partnership zijn diverse organisaties vertegenwoordigd die binding hebben met de gezondheidszorg. Hieronder staat een overzicht welke Partners betrokken zijn bij het Partnership Stoppen met Roken.

 • GGD GHOR Nederland
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • Landelijke Huisartsenvereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging Longverpleegkundigen & praktijkverpleegkundigen
 • Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners
 • Trimbos instituut
 • Universiteit Maastricht, Gezondheidsvoorlichting
 • Universiteit Twente
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland