In het Partnership zijn diverse organisaties vertegenwoordigd die binding hebben met de gezondheidszorg. Hieronder staat een overzicht welke Partners betrokken zijn bij het Partnership Stoppen met Roken.

 • GGD GHOR Nederland
 • Jellinek
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • Landelijke Huisartsenvereniging
 • Momentum Training en Coaching
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging Longverpleegkundigen & praktijkverpleegkundigen
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
 • Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners
 • Trimbos instituut
 • Universiteit Maastricht, Gezondheidsvoorlichting
 • Universiteit Twente
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland

One Response to “Partners”

 1. KNMG: verbied roken in auto in bijzijn van kinderen | MedicalFacts.nl

  […] Pleidooi voor preventie De KNMG zet zich in voor verantwoorde medische zorg. Het  bevorderen van de volksgezondheid  en het voorkomen van gezondheidsschade horen hierbij. Het terugdringen van tabaksgebruik is een  effectieve manier om de volksgezondheid te verbeteren. De KNMG schaart zich dan ook achter het  standpunt van de British Medical Association en het pleidooi van Nederlandse long- en kinderartsen voor een verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen. De KNMG is partner van het Partnership Stoppen met Roken. […]