Het Partnership Stop met Roken richt zich op een uniforme en gecoƶrdineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector. In het verleden heeft het Partnership zich voornamelijk gericht op de totstandkoming van de CBO richtlijn Behandeling van tabaksverslaving. In 2009 is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving geactualiseerd en heeft het Partnership Stop met Roken de Zorgmodule Stoppen met roken ontwikkeld. Eind 2011 is van de zorgmodule ook een patiƫntenversie gepubliceerd. Tevens is eind 2011 het kwaliteitsregister Stoppen met Roken gelanceerd.