Wat is het Partnership?

Het Partnership Stop met Roken is een samenwerkingsverband van diverse partijen die zich bezig houden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg. Zowel qua uitvoering als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het Partnership Stop met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken. De focus ligt met name op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Het Partnership heeft als missie: het zorgdragen voor een kwalitatieve en effectieve behandeling van roken als verslavingsziekte en het, vanuit de zorginvalshoek, agenderen van de ernst van tabaksverslaving als probleem en de urgentie om dit aan te pakken.

Het Partnership wil het volgende bereiken:

  • De erkenning van roken als verslavingsziekte;
  • Een structurele inbedding van een effectieve behandeling bij stoppen met roken in de zorg;
  • De bewustwording bij de samenleving en belanghebbende organisaties van de verslavende werking van rookwaar en de aanwezigheid van effectieve stopondersteuning.

Het Partnership heeft hiertoe het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de volgende instrumenten:

  • De richtlijn Behandeling van tabaksverslaving
  • De Zorgmodule Stoppen met roken
  • De patiëntenversie van de Zorgmodule Stoppen met Roken
  • Het kwaliteitsregister voor stoppen-met-rokenzorg

Voor de ontwikkeling van de Zorgmodule Stoppen met Roken in 2011 heeft het Partnership Stop met Roken een alternatieve governance structuur toegepast voor de inbreng van de farmaceutische partners, die tot halverwege 2013 lid waren van het Partnership. Sinds 2013 kan dat niet meer.

Sinds september 2011 is het Partnership Stop met roken en eigenstandige Stichting.