Richtlijn

De richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning

Eind 2004 is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving gepubliceerd. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van het Partnership Stop met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector. Eind 2009 is de eerste actualisering van de richtlijn gepubliceerd. Recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de huidige inzichten over de behandeling van tabaksverslaving vormden aanleiding voor het actualiseren van de richtlijn. In 2016 is de richtlijn voor de tweede keer geactualiseerd, waarbij de  naam is uitgebreid tot Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. In 2017 is in aanvulling hierop een addendum gepubliceerd gericht op de ondersteuning van zwangere vrouwen.

Richtlijn Tabaksverslaving 2004
Samenvattingskaart Richtlijn 2004
Richtlijn Tabaksverslaving Actualisatie 2009
– Samenvattingskaart 2009
– Richtijn herziening 2016   
Overzicht van aanbevelingen 2016
– Beknopte samenvattingskaart 2016
– Addendum zwangeren vrouwen 2017

Kwaliteit richtlijn

Een eerste vereiste voor effectieve implementatie van een richtlijn is dat deze van goede kwaliteit is. Het AGREE-instrument (Agree collaboration, 2003) beschrijft 23 kwaliteitscriteria. Bijvoorbeeld:

  • organisatorische belemmeringen voor implementatie moeten zijn besproken en mogelijke kostenimplicaties moeten zijn overwogen
  • de richtlijn moet toetscriteria geven
  • er moet een procedure voor een toekomstige herziening zijn

De richtlijn Behandeling van tabaksverslaving is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke bewijzen (evidence) en afspraken (consensus) onder experts. Deze experts hebben in werkgroepen aan de ontwikkeling van de richtlijn bij het CBO deelgenomen. De richtlijn vormt in Nederland “the state of the art” van de behandeling van tabaksverslaving in de professionele zorgverlening.

Actualisaties 2009 en 2016

In de richtlijn-actualissaties zijn een aantal wijzigingen opgenomen op basis van de recentste onderzoeken en inzichten over de behandeling van tabaksverslaving.

Naast het updaten van informatie aan de hand van nieuw onderzoek zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd.

In 2009 waren dat:

  • Het medicijn Varenicline (merknaam Champix), dat ten tijde van de vorige richtlijn nog niet op de markt was is toegevoegd; met nieuwe informatie over de effectiviteit en veiligheid van dat medicijn.
  • Er wordt aandacht besteed aan het effect van minderen.
  • Er is gekeken of er bepaalde patiënteneigenschappen zijn aan te wijzen, waarmee je kunt bepalen of de ene behandeling beter werkt dan de andere.
  • Roken en stopondersteuning in de werksetting is onder de loep genomen.

In 2016 waren dat:

  • e-health ondersteuning bij stoppen met roken
  • e-sigaret

Addendum zwangere vrouwen

In 2017 is in aanvulling op de laatste actualisatie een addendum gepubliceerd dat zich speciaal richt op de behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen.