KNMG gaat bijdrage leveren aan tot stand koming effectief tabaksontmoedigingsbeleid.

Op 26 mei heeft de KNMG in een antwoord op de brief van 7 april 2015 laten weten dat de KNMG voornemens is de komende jaren een duidelijke positie in te nemen ten aanzien van tabaksontmoediging en tevens een actieve bijdrage te willen leveren aan de tot stand koming van effectief tabaksontmoedigingsbeleid.