Verslag lanceringsbijeenkomst geactualiseerde richtlijn tabaksverslaving

 

Lancering 1 december 2016

LanceringsbijeenkomstĀ 1 december 2016

Donderdag 1 december 2016 vond in de Domus Medica te Utrecht de lanceringsbijeenkomst plaats voor de vernieuwde richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning.

Tijdens deze bijeenkomst werd de herziene richtlijn toegelicht en werden inspirerende voorbeelden gegeven van toepassing van de richtlijn in de praktijk. Niels Chavannes, voorzitter van het Partnership Stop met Roken, reikte het eerste exemplaar van de aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn uit aan Henk Bakker, bestuursvoorzitter van de V&VN. Het was een positieve bijeenkomst, waarin zowel het belang van een stoppen-met-roken advies als de manier waarop dit advies gegeven kan worden duidelijk werden toegelicht.

Klik hier voor eenĀ verslag van deze bijeenkomst.