Zorgverleners roepen KNMG op actieve rol te spelen ten aanzien van tabakspreventie

Het Partnership Stop met roken en diverse wetenschappelijke vereniging hebben op 7 april 2015 een brief  gestuurd aan de KNMG, waarin zij hen oproepen om een duidelijke positie in te nemen ten aanzien van tabaksontmoediging en een rol te spelen in het uitdragen van de stem van de medici ten behoeve van effectief tabaksontmoedigingsbeleid. Daarnaast zijn de afzenders van mening dat de KNMG een belangrijke bijdrage kan leveren aan de beschikbaarheid van effectieve stoppen-met-rokenzorg.