Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. De Zorgmodule Stoppen met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken). De zorgmodule beschrijft de inhoud van goede stoppen-met rokenzorg, de bijpassende organisatie en de kwaliteitsindicatoren. Evidence based medicine, de (geactualiseerde) CBO Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving, de NHG-Standaard en de KNMP-Zelfzorgstandaard, en praktijkervaring van diverse deskundigen vormden het uitgangspunt voor de Zorgmodule Stoppen met Roken.

Het voornaamste doel van de Zorgmodule Stoppen met roken is het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken. De zorgmodule geeft duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie. Op basis daarvan kan de patiënt een betere keuze maken voor een stoppen met roken behandeling. Zorgaanbieders kunnen hierop hun aanbod afstemmen en zorgverzekeraars kunnen met deze Zorgmodule als uitgangspunt afspraken over de behandeling maken. De module sluit hierbij aan op de ontwikkelingen rondom de vergoeding van de behandeling bij stoppen-met-rokenprogramma’s.

De Zorgmodule Stoppen met Roken is nu beschikbaar en hier te downloaden. Klik hier voor de samenvattingskaart. Van de zorgmodule is eind 2011 ook een patiëntenversie gepubliceerd. Hiervan is ook een online versie beschikbaar op www.stoppen-met-roken.nl.

In bijlage 3 van de Zorgmodule Stoppen met Roken is een interventie ten onrechte opgenomen. De correcte versie van bijlage 3 is hier te downloaden.

2 Responses to “Zorgmodule”

  1. Stoppen met roken

    […] Hulp nodig bij stoppen met roken?Folder over goede zorg bij stoppen met roken, waar deze zorg te vinden is (onder andere gekwalificeerde begeleiders) en tips om te stoppen met roken. De folder is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken. […]